Viidumäe Looduskaitseala

Viidumäe Looduskaitseala on rajatud 1957. aastal. Ta asub Lääne – Saaremaal iidsel Antsülusjärve rannaastangul.

Looduskaitseala pindala on 1873 ha. Viidumäe looduskaitseala paikneb Saaremaa kõrgeimas ja vanimas osas, nn. Saaremaa selgrool, mis hakkas ümbritsevast merest kerkima umbes 10 000 aastat tagasi. Paari järgneva aastatuhande jooksul kujundas Antsülusjärv kõrgustiku serva tänaseni püsinud kohati kuni 18 m kõrguse ranna – astangu. Saaremaa kõrgeimasse kohta, Rauna mäele (54 m ü.m.p.) rajatud vaatetorni tipust avaneb kaunis vaade üle kogu Lääne – Saaremaa.

Kuigi ala on oma pindalalt suhteliselt väike, võib siit leida elamas väga palju erinevaid taime -, seene – ja loomaliike. Astang jagab ümbruskonna kaheks erinevaks osaks: kõrgemal on madalate seljandikega liigestatud kuivemad alad, astangu all allikalistest vetest tingituna soisemad maad. Vahelduvast reljeefist tingitud temperatuuri -, valgus -, mullastiku – ja niiskustingimuste erinevused ning Saaremaa pehme mereline kliima võimaldavadki siin erakordse liigirikkuse ja haruldusterohkuse esinemist. Näiteks on siit leitud üle 660 liigi soontaimi ja üle 630 liigi suurliblikaid.

Suur osa Viidumäest (85%) on kaetud metsadega. Siin leidub erinevaid metsatüüpe alates soometsadest kuni kõrgete männikuteni. Viidumäel esinevat tamme alusmetsaga männikut, nn. Sutru metsa peetakse meie aladel reliktseks metsatüübiks, mis oli siin enam levinud soojematel kliimaperioodidel. Paljud haruldased ja kaitsealused taime – ja loomaliigid nagu näiteks karvane lipphernes, alpi ristik, tuhkpihlakas, nõmmelõoke, merikotkas ja vapsik esinevad just kuivemates valgusküllastes metsades.

Sood hõlmavad Viidumäest umbes 10%. Siinsed astangualused allikasood on kuulsa saaremaa robirohu – kogu maailmas vaid Saaremaal esineva, siin 1933. aastal avastatud endeemse taimeliigi kasvupaigad.

Niitude pindala on Viidumäel suhteliselt väike. Sellest hoolimata on nad paljude haruldaste taime – ja loomaliikide elupaigad. Niitudel ja lehtmetsades elab Eesti suurim maismaatigu – viinamäetigu. Viidumäel säilitatakse traditsioonilise hooldamise abil Saaremaale iseloomulikke, kuid tänaseks pea hävinud pool – looduslikke kooslusi – puisniite.

Looduskaitseala praeguse keskuse kohal töötas aastatel 1904 – 1946 Audaku leprosoorium.