Karujärv

Karujärv asub Lääne – Saaremaa kõrgustikul metsarikkas maastikus, u. 3,3 km², suurim sügavus 6 m.

Eraldus merest u. 8000 aastat tagasi, seega on tegemist Saaremaa vanima järvega.

Karujärve kaldajoon on tugevasti liigestunud, kaldad enamasti liivased ja kruusased. Järves on 5 saart.

Järv on põhiliselt kesktoiteline, vesi läbipaistev. Läbivool suhteliselt nõrk (vesi vahetub 1,3 aasta jooksul), väljavool Kalja oja kaudu kurisusse. Elustik liigivaene (kaladest peamiselt ahven, mõnevõrra siiga ja on ka jõevähki).